Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Fra 15 til 0,88 % sykefravær – engasjerte medarbeidere gir nærvær!

Våren 2015 nådde sykefraværet i Perpetuum Miljø en topp på 15 %. Dette etter at fraværet hadde vært høyt over lengre tid. Daglig leder i Perpetuum Miljø AS sier at de i fellesskap evnet å ta grep, og har levert resultat med stil! Drøye to år senere er sykefraværet redusert til 0,88 %.

 

Når vikarene ikke finnes

– Når en operativ organisasjon som vår utfordres av høyt sykefravær er sårbarheten stor. I en bransje hvor vikarene ikke finnes betyr fravær at det er kunder, eller oftest medarbeiderne, som lider. Styret, daglig leder og […]

Les mer »

Perpetuum Miljø AS søker operatør i Tromsø

Perpetuum er latin og betyr «Det evige». For oss passer navnet svært godt fordi vi i vår virksomhet jobber for et evig kretsløp, online med fokus på gjenvinning og gjenbruk. Perpetuum-konsernet leverer profesjonelle avfalls- og industritjenester til alle typer offentlige og private virksomheter med Nord-Norge som de viktigste nedslagsfelt. Over år har vi høstet erfaring og investert i utstyr som er spesielt tilpasset regionen vi opererer i; et tøft klima preget av kulde og is, lange avstander og komplisert logistikk.  Dette gir helt spesielle operasjonelle betingelser som ikke kan sammenlignes med andre deler av landet. Gjennom fokus på miljø og […]

Les mer »