Perpetuum Miljø AS

Hans Væggers vei 12
9900 Kirkenes

Telefon: 4000 2929
E-post: kundesenter@perpetuum.no

Åpningstider:

Sentralbord: Mandag – fredag 07:00 – 16:00

Du kan også nå oss utenom ordinær åpningstid ved å ringe vårt sentralbord, og bli satt over til vår 24-timers vakttelefon. Alle spørsmål og bestillinger kan også sendes til oss per e-post som blir behandlet i vår åpningstid.

Kontaktpersoner:

Britt Mathisen Limo
Daglig leder
Kontorsted Salangsverket
414 28 355
Send e-post

Bjørn Einar Olsen
Plassansvarlig
Kontorsted Kirkenes
970 16 857
David Bagge
Driftsleder
Kontorsted Kirkenes
941 69 020
Send e-post

Tjenester:

  • Mottak av alle typer avfall fra offshorenæringen: borekaks, slopvann, vaskevann, spillolje, borevæsker, farlig avfall og næringsavfall
  • Mottak av alle typer avfall fra havnevirksomhet: mottak av matavfall fra 3. land etter tillatelse fra Mattilsynet, farlig avfall, spillolje og næringsavfall
  • Tankvask-operasjoner
  • Mottak av farlig avfall fra næringsliv og industri
  • Mottak av næringsavfall
  • Utleie av containere
  • Frostfri lagring av væsker på tankanlegg
  • Vasking av containere og annet utstyr tilsølt med olje eller andre forurensende stoffer