Perpetuum Miljø AS

Ringveien 136
9350 Sjøvegan

Telefon: 4000 2929
E-post: kundesenter@perpetuum.no

Åpningstider:

Sentralbord: Mandag – fredag 07:00 – 16:00

Du kan også nå oss utenom ordinær åpningstid ved å ringe vårt sentralbord, og bli satt over til vår 24-timers vakttelefon. Alle spørsmål og bestillinger kan også sendes til oss per e-post som blir behandlet i vår åpningstid.

Grovavfallsmottaket privathusholdninger i Salangen kommune:
1. oktober – 31. mars: Mandag 16:00 – 19:00
1. april – 30. september: 14:00-19:00

Kontaktpersoner:

Britt Mathisen Limo
Daglig leder
Kontorsted Salangsverket
414 28 355
Send e-post

Odd Egil Antonsen
Avdelingsleder
Kontorsted Salangsverket
979 86 335
Send e-post

Tjenester:

  • Innsamling og håndtering av farlig avfall
  • Mottak og håndtering av elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall)
  • Innsamling av spillolje/drivstoff
  • Tankrengjøring og tilstandskontroll
  • Rengjøring av industrianlegg/-arealer
  • Tømming av private og kommunale slamavskillere
  • Høytrykksspyling/suging
  • Avfallshåndtering for næringsliv og privathusholdninger