Åpningstider julen 2017

Vi takker våre kunder og samarbeidspartnere for året som har gått, og ønsker dere en riktig god jul! Vårt kundesenter og alle våre anlegg har ordinære åpningstider til og med 22. desember, og fra og med 2. januar.

Kundesenter

Telefon: 4000 2929
E-post: kundesenter@perpetuum.no

23. – 26. desember: Stengt
27. – 29. desember: 10:00 – 14:00

30. desember – 1. januar: Stengt

 

Avfallsmottak i Tromsdalen

23.-26. desember: Stengt
27.-29. desember: 07:00 – 14:00
30. desember – 1. januar: Stengt

 

Avfallsmottak i Balsfjord og avdelingene for farlig avfall i Harstad, Salangen, Tromsø og Kirkenes:

23.-26. desember: Stengt
27.-29. desember: 08:00 – 16:00

30. desember – 1. januar: Stengt

Beredskapstelefon for oljevernberedskap er som vanlig tilgjengelig 24 […]

Les mer »

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters avfall i sitt navn

Artikkelen er skrevet av, og kopiert i sin helhet fra Miljødirektoratets nettsider, og kan leses på deres side her. Perpetuum eier ingen rettigheter til artikkelen.

Vi viser til tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering.

Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.

Vi er klar over at mange mottak fortsatt deklarerer avfall […]

Les mer »
Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Fra 15 til 0,88 % sykefravær – engasjerte medarbeidere gir nærvær!

Våren 2015 nådde sykefraværet i Perpetuum Miljø en topp på 15 %. Dette etter at fraværet hadde vært høyt over lengre tid. Daglig leder i Perpetuum Miljø AS sier at de i fellesskap evnet å ta grep, og har levert resultat med stil! Drøye to år senere er sykefraværet redusert til 0,88 %.

 

Når vikarene ikke finnes

– Når en operativ organisasjon som vår utfordres av høyt sykefravær er sårbarheten stor. I en bransje hvor vikarene ikke finnes betyr fravær at det er kunder, eller oftest medarbeiderne, som lider. Styret, daglig leder og […]

Les mer »

Perpetuum Miljø AS søker operatør i Tromsø

Perpetuum er latin og betyr «Det evige». For oss passer navnet svært godt fordi vi i vår virksomhet jobber for et evig kretsløp, online med fokus på gjenvinning og gjenbruk. Perpetuum-konsernet leverer profesjonelle avfalls- og industritjenester til alle typer offentlige og private virksomheter med Nord-Norge som de viktigste nedslagsfelt. Over år har vi høstet erfaring og investert i utstyr som er spesielt tilpasset regionen vi opererer i; et tøft klima preget av kulde og is, lange avstander og komplisert logistikk.  Dette gir helt spesielle operasjonelle betingelser som ikke kan sammenlignes med andre deler av landet. Gjennom fokus på miljø og […]

Les mer »
Container til fastpris

Container til fastpris

Har du tenkt til å rydde på loft og i kjeller?

Ingen liker store overraskelser – ei heller når man rydder eller renoverer. Vi leier derfor ut containere for blandet avfall til fast pris for private husholdninger. Ingen store overraskelser – bare forutsigbart, enkelt og greit!

Vi gjør oppmerksom på at vi kun tilbyr fastpris for leveringsadresser som er innenfor 15 km fra vårt anlegg i Tromsdalen eller på Stormoen i Balsfjord. Sjekk om du er innenfor sonen ved å klikke på din nærmeste avdeling:

Tromsø
Balsfjord

[…]

Les mer »
Har du en fyringsoljetank hjemme?

Har du en fyringsoljetank hjemme?

Det er tanken som teller

Visste du at du som eier av en eiendom der det ligger en fyringsoljetank er ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand og ikke lekker. En olje- eller parafintank har begrenset levetid og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Lekkasjer fra gjennomrustede tanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Slik forurensning kan være både helsefarlig, og farlig for dyr og vegetasjon som blir påvirket.

Du er ansvarlig

Fra 2020 er det forbud mot fossil oljefyring i Norge. Hvis du har en fyringsoljetank nedgravd i hagen, stående i kjelleren eller et annet […]

Les mer »

Perpetuum har fått ny e-postadresse

Vi etterstreber at det skal være enkelt og raskt for våre kunder å komme i kontakt med oss. I dag har vi derfor fått ny, felles e-postadresse for alle kundehenvendelser. På samme måte som med vårt felles telefonnummer 4000 2929, kan du nå kontakte oss på én og samme e-postadresse uavhengig av hvilket Perpetuum-selskap du skal til eller hva din henvendelse gjelder. Dette gjelder alle våre selskaper:

Perpetuum AS
Perpetuum Circuli AS
Perpetuum Miljø AS
Perpetuum Mobile AS

Du kan med andre ord nå sende alle dine bestillinger, tilbudsforespørsler, fakturaspørsmål og andre henvendelser til kundesenter@perpetuum.no, og du vil få svar fra den av våre medarbeidere som best kan […]

Les mer »

Engasjerte medarbeidere reduserer fravær

Perpetuum Miljø har over lengre tid vært preget av høyt sykefravær. For å forstå hvorfor, store har alle selskapets medarbeidere deltatt i en prosess med mål om å frembringe fakta, både rundt det som skaper nærvær og det som gir fravær.

Høyt fravær kjennes godt i en operativ organisasjon som Perpetuum Miljø. Fraværet hos oss har vært høyt og vedvart over tid. I løpet av våren nådde det en topp på 15 prosent. Vi hadde en formening om hva forklaringene var, samtidig var vi nysgjerrige på om denne oppfatningen var riktig. Styret og daglig leder tok derfor initiativ til en […]

Les mer »

Perpetuum er ISO-sertifisert

Alle selskapene i Perpetuum ble i mai 2015 sertifisert etter ISO-standardene NS-ISO 9001 (kvalitetssikring) og NS-ISO 14001 (miljø). Prosessen ble gjennomført i samarbeid med Det Norske Veritas.

Dette betyr ikke bare en merverdi for oss og et bevis på at vi har dokumenterte rutiner, ed men for deg som kunde gir det en trygghet på at vi har kontinuerlig forbedring i våre prosesser og at vi har et avvikssystem for uønskede hendelser, decease slik at vi kan iverksette forbedrende tiltak og hindre at feil gjentar seg.

Sikkerhet og arbeidsmiljø er også et viktig fokusområde.  Våre systemer sikrer og dokumenterer at […]

Les mer »