Miljøvern

Vi driver miljøvern hver dag. Vi tar hånd om alle avfallstyper og sørger for at disse blir destruert, sales gjenvunnet, ed energiutvunnet eller resirkulert i henhold til lover og foreskrifter. Vi sørger for at produktene du ikke lenger trenger, health eller stoffer som blir tatt ut av markedet, blir håndtert riktig og ikke blir kastet ut i naturen.

Nærmiljø

Vi er lokalisert i hele Nord-Norge. Dette stiller krav til at vi har en god dialog med nærmiljøet og en forsvarlig håndtering av materiell og maskiner slik at disse ikke lager støy eller forurenser miljøet rundt oss. Ved gode rutiner, utmerket opplæring og nulltoleranse for avvik sikrer vi at nærmiljøet ikke blir forurenset av utslipp eller støy.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø skaper grunnlag for en sikker arbeidsplass. Dialog og diskusjoner farger arbeidsdagen og skaper nye ideer for videreutvikling. Stor satsing på moderne utstyr og et godt HMS-system sikrer arbeidsplasser og fører til utvikling. Videreutdanning og opplæring fører til glede, initiativ og stolthet over egen arbeidsplass.