Miljøfyrtårn

miljofyrtarnVi er sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som hjelper både private og offentlige virksomheter med å drive mer miljøvennlig og lønnsomt. For å bli miljøsertifisert må den enkelte virksomhet oppfylle en del bransjekrav.

Med bistand fra en ekstern Miljøfyrtårn-konsulent gjennomføres tiltak blant annet for å redusere avfallsmengden og energiforbruket, øke gjenvinningsgraden av avfallet, bestrebe seg på miljøvennlige innkjøp, samt å øke det generelle miljøfokuset blant de ansatte.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn

ISO-sertifisering

Alle Perpetuum sine selskaper (Perpetuum AS, Perpetuum Miljø AS, Perpetuum Circuli AS, Perpetuum Mobile AS) er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for kvalitets- og miljøstyring.

Her kan du lese mer om ISO-sertifisering