Perpetuum-konsernet er delt inn i tre forretningsområder:

  • Næringsavfall og containerutleie
  • Farlig avfall og industritjenester
  • Deponi

Nøkkeltall (2013):

  • Omsetning kr 151 millioner
  • 63 ansatte fordelt på fire selskaper
  • Avdelinger i Harstad, Salangen, Tromsø og Kirkenes

Vår visjon

Perpetuum skal være næringslivets foretrukne totalleverandør av miljøriktige avfallstjenester i nordområdene.

Vi tar ansvar for miljøet

Vi har et gjennomgående fokus på miljø. Vi prioriterer gjenbruk og gjenvinning av energi og materialer. Vi har også stort fokus på arbeidsmiljø. En sterk bevissthet på HMS og kvalitetssikring i alle ledd av både tjenestelinjer og egen organisasjon, er noe som kommer både våre ansatte, våre kunder og miljøet til gode.

Ønsker du å vite mer om våre tjenester eller få tilbud til din bedrift?