Hovedkontor

Are Lorentsen
Administrerende direktør
Send e-post
Terje Nybakken
Økonomisjef
Send e-post
John Barlindhaug
FoU- og prosjektsjef
Send e-post
Trond Arntsen
Direktør salg og forretningsutvikling
Send e-post
Berit Hansen
Regnskapsleder
Send e-post

Næringsavfall og containerutleie

Rolf Arne Johansen
Daglig leder
Send e-post
Johannes Matsson
Salgssjef
Send e-post

Farlig avfall og industritjenester

Britt Mathisen Limo
Daglig leder
Kontorsted Salangsverket
414 28 355
Send e-post
Odd Egil Antonsen
Avdelingsleder
Kontorsted Salangsverket
979 86 335
Send e-post
Tove Albrigtsen
Avdelingsleder
Kontorsted Harstad
952 94 584
Send e-post
Rune Pedersen
Salgsleder
Kontorsted Narvik
913 06 044
Send e-post
Helge Henriksen
Avdelingsleder
Kontorsted Tromsø
918 52 301
Send e-post
Tom Rune Lian
Salgsleder
Kontorsted Tromsø
906 07 604
Send e-post
Bjørn Einar Olsen
Plassansvarlig
Kontorsted Kirkenes
970 16 857
David Bagge
Driftsleder
Kontorsted Kirkenes
941 69 020
Send e-post

Deponi

Stein Erik Nilsen
Daglig leder
Send e-post
Robin Gout
Driftsleder
Send e-post
Frank Solberg
Administrasjons- koordinator
Send e-post
Beate Stormo
Salgs- og markedsleder
Kontorsted Tromsø
930 11 550
Send e-post