Hvorfor vi tok navnet Perpetuum

Perpetuum mobile er latin, og betyr evig bevegelse. Dette var navnet tidligere tiders forskere brukte til å betegne en hypotetisk maskin, som skulle kunne gå til evig tid, uten at driv- eller brennstoff tilførtes. Mer folkelig har den ofte blitt kalt for evighetsmaskin. Vi syns det er en naturlig ambisjon også for oss som arbeider med gjenvinning av avfall, derfor tok vi navnet Perpetuum.

Eiere

Selskapet ble startet i 1999 av Ludwig Mack AS, Løkse Miljø AS, Troms Kraft AS og JPB AS, da med navnet Miljø- og Ressurssenter Nord AS. I 1999 overtok dette selskapet deponidriften på Stormoen, og i januar 2000 skiftet selskapet navn til Perpetuum AS. Samtidig ble Perpetuum Mobile AS etablert i Tromsø for å drive avfallshåndtering og transportvirksomhet. Senere oppkjøp og nydannelser medførte at flere selskaper kom til i Perpetuum-gruppen. I dag består eierskapet av JPB AS, Haldorsen AS og Nord kapital AS, et eierskap som representerer regional tilhørighet og kontinuitet.

Forretningsområder

Hovedaktiviteten ved oppstart var knyttet til mottak av ordinært avfall. Senere ble aktiviteten utvidet til mottak av farlig avfall og industritjenester. I 2006 gikk Perpetuum inn i Olje- og gassbransjen igjennom mottak og håndtering av borekaks fra Barentshavet.

Se vårt organisasjonskart