Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, ønsker tilbud på våre tjenester eller vil vite mer om hva vi gjør.

Telefon: 4000 2929

Perpetuums avdelinger, postadresser, besøksadresser og ansatte finner du her.

Fakturamottak

Alle faktura til Perpetuum-konsernet må utstedes til korrekt Perpetuum-selskap. Dersom du er usikker på hvilket selskap faktura skal utstedes til, ber vi om at du tar kontakt med bestiller av tjenesten eller vårt kundesenter.

Vi tilbyr følgende alternativer for mottak av faktura fra våre leverandører:

Faktura som EHF (elektronisk faktura)

Vi ønsker primært å motta fakturaer elektronisk. Vi er registrert i ELMA-registeret med følgende organisasjonsnummer:

Perpetuum AS: 984 464 045
Perpetuum Circuli AS: 984 118 848
Perpetuum Miljø AS: 984 118 805
Perpetuum Mobile AS: 979 519 613

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker. Elektronisk faktura importeres og behandles maskinelt i fakturamottakers økonomisystem. PDF-vedlegg eller e-post-vedlegg kan ikke importeres maskinelt, og regnes derfor ikke som elektronisk faktura.

Faktura per e-post

Sekundært kan faktura sendes per e-post til faktura@perpetuum.no.

Faktura per post

Dersom leverandøren ikke har mulighet til å benytte en av de to ovenstående måtene å sende faktura til oss, kan følgende postadresse benyttes:

«Perpetuum Selskap AS»
c/o Perpetuum AS
Stakkevollvegen 41
9010 TROMSØ