Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

Næringsavfall og avfall fra private

 • Utleie av container
 • Mottak av avfall
 • Miljøstasjon

Farlig avfall og industritjenester

 • Innsamling av farlig avfall
 • Håndtering av avfall fra skip og on/offshore
 • Tankrens og kontroll av tanker
 • Tankbiltransport
 • Slam/slamsuging

Deponi

 • Mottak av forurensede masser og deponiavfall
 • Behandling av slam
 • Miljøstasjon

Håndtering av avfall fra olje og gassindustrien

Kurs og opplæring

 • Rådgivning og tilrettelegging for optimal kildesortering

Avtale om henting eller levering av avfall

Du kan inngå avtale om henting av avfall. Vi avtaler tidspunkt for henting og tar hånd om de ulike avfalltypene på den rette måten. Vi har mottaksstasjoner for kunder som ønsker å levere avfall direkte til oss. Du får et kundekort som brukes på vekten og slipper køer og venting.

Beredskap

Vi har 24-timers beredskapsvakt ved akutte miljøhendelser. Vi samarbeider nært med andre aktører, this og kan stille med godkjent utstyrt på kort varsel.

Les mer om vår beredskapsvakt

Ønsker du å vite mer om våre tjenester eller få tilbud til din bedrift?