Vi tilbyr leie av container fra dag til dag eller for en lengre periode. Vi leverer og henter containeren til avtalt tid. Det er også mulig å levere avfall direkte på våre anlegg i Tromsø og Balsfjord. Vår standard container er en åpen 10 m3 utleiecontainer. Vi tilbyr også 8 m3, 22 mog 35 mutleiecontainere.

Perpetuum kjører ut og plasserer containeren der dere ønsker den og henter containeren igjen når dere ber om det.

Prisen på leie av container avhenger av følgende:

  • Transportavstand
  • Hvor lenge dere trenger å ha containeren stående
  • Mengde og type avfall

Ønsker du å vite mer angående leie av container?

Hvis du ønsker å vite mer om leie av container kan du ringe oss på  telefon 4000 2929 eller sende oss en e-post på kundesenter@perpetuum.no.