Vi tar i mot følgende type avfall:

  • Forurenset masse
  • Mottak av slam
  • Ordinært nærings- og deponiavfall

Vi har også utstyr for pressing og emballering av papp og alle typer plast fra handel, industri og landbruk.

Ønsker du å vite mer om vårt deponi?