I Perpetuum har vi som mål at håndtering av farlig avfall skal oppleves som sikkert, trygt og enkelt for kundene våre. Vi har lagt til rette for dette for å være lokalisert over store deler av regionen. Gjennom nytt og moderne utstyr og gjennom kompetente og serviceinnstilte medarbeidere settes kunde, trygghet og service i fokus. Vi har lokalavdelinger for farlig avfall og industritjenester i blant annet Tromsø, Salangen, Harstad og Kirkenes. Perpetuum er den største privateide avfallsaktøren i Nord-Norge.

Vi kan blant annet håndtere:

  • Stykkgods
  • Slam/slamsuging
  • Tankrengjøring
  • Innsamling av olje og slopp
  • Avfall fra borekaks, slopvann, spillolje og borevæsker
  • Rengjøring og kontroll av oljeutskillere

Behandling av farlig avfall i Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark

Vi dekker et område fra Sør-Varanger i nordøst til Lofoten i sørvest, og ved lokasjonene våre i Harstad og Salangen har vi i tillegg dypvannskai som gjør det mulig for større båter med direktelevering av farlig avfall. Vi server kunder på stykkgods, innsamling av olje og slopp, tankrengjøring, slam, rengjøring og kontroll av oljeutskillere – for å nevne noe.

Vi har som ambisjon å være i forkant av utviklingen, og vi ønsker hele tiden å utvikle oss på behandlingen av farlig avfall. Derfor vektlegger vi sterkt kursing og videreutdanning av våre ansatte. Vi tilrettelegger for at medarbeiderne våre skal kunne ta fagbrev i gjenvinningsfaget og vi har rødt og blått tanksertifikat på alle våre lokasjoner. Vi er prekvalifisert for å utføre tankrens både med og uten entring.

Gjennom fokus på det ytre miljø og sterk vektlegging på sikkerhet for mennesker, streber vi etter å utføre en jobb innen farlig avfall vi selv er stolt av og våre kunder er fornøyd med.

Beredskap

Vi har 24-timers beredskapsvakt ved akutte miljøhendelser innenfor farlig avfall og industritjenester. Vi samarbeider nært med andre aktører, og kan stille med godkjent utstyrt på kort varsel.

Les mer om vår beredskapsvakt