Vi arrangerer følgende kurs for våre kunder:

  • Behandling av farlig avfall
  • Avfallshåndtering på byggeplass
  • Bedriftsinterne kurs på forespørsel

Rådgivning

Vi har en utstrakt rådgivningstjeneste, der våre kunder ringer gratis og får råd og veiledning. Vi har egen sikkerhetsrådgiver for alt som går på ADR og transport av farlig avfall. Vi kan også være behjelpelig når kunder skal planlegge avfallsløsninger. Perpetuum tilbyr kurs og opplæring innenfor alle tjenester vi leverer.

Ønsker du å vite mer om våre tjenester eller få tilbud til din bedrift?