Perpetuum er en av Nord-Norges største avfallsaktører. Vi er en kunnskapsbedrift med topp moderne maskinpark, og rundt 70 profesjonelle og erfarne medarbeidere.

Ring oss i dag på telefon 4000 2929!

 • Håndtering av ordinært og farlig avfall

  • Innsamling av næringsavfall
  • Innsamling av farlig avfall
  • Utleie av avfallscontainere og oppsamlingsutstyr

  Les mer om disse tjenestene →

 • Slamsuger- og industritjenester

  • Innsamling av olje og sloppvann
  • Tømming av sandfang
  • Rengjøring, tetthetsprøving og tilstandskontroll av tanker
  • Tømming, rengjøring og kontroll av olje- og fettutskillere
  • Slamsuging og septiktømming
  • Rensing av oljeforurenset vann
  • Spyling av rør

  Les mer om disse tjenestene →

 • Sanering og deponering

  • Miljøkartlegging av bygninger
  • Riving og sanering av bygg
  • Kartlegging og opprydding av forurenset grunn
  • Behandling og deponering av forurensede masser og PFAS (PFOS)

  Les mer om disse tjenestene →

 • Rådgivning og kurs

  • Kurs i håndtering av farlig avfall og næringsavfall
  • Opplæring og sorteringsveiledning
  • Befaring og tilpasning av avfallsløsning
  • Sikkerhetsrådgivning

  Les mer om disse tjenestene →

SISTE NYTT

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters farlige avfall i sitt navn

Vi viser til Miljødirektoratets tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter som kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering.

Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.

LES MER

INFORMASJON

Slamtømming i Salangen kommune

Perpetuum informerer om at vi nå har startet med slamtømming (tømming av septiktanker) i Salangen kommune. Dette vil pågå i omtrent en måneds tid, fra medio april til medio mai. Vi kontakter abonnentene når vi nærmer oss. Dersom du har spørsmål vedrørende dette er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter.

LES MER

SISTE NYTT

Perpetuum Miljø AS søker sommervikar for septikrenovasjon

Perpetuum Miljø AS søker etter sommervikarer som hjelpemenn på slamsuger med arbeidsområde innenfor septikrenovasjon.

Odd Egil Antonsen

979 86 335
oea@perpetuum.no

LES MER

LEDIG STILLING

Perpetuum Circuli AS søker maskinfører

Vi søker en maskinfører som i samarbeid med de øvrige i teamet skal sørge for sortering, produksjon og opplasting av avfall på vårt anlegg. Hovedansvaret vil være maskinføring og vedlikehold, men like viktig vil det være at du bidrar med andre oppgaver i drift av produksjonsavdelingen. Du skal sørge for service og vedlikehold av maskiner som disponeres, og sikre at de fungerer optimalt til enhver tid.

Vi søker etter deg som er omgjengelig, serviceorientert og ansvarsbevisst. Du må trives med en variert arbeidsdag hvor alle bidrar som en del av et team. Arbeidssted er Stormoen i Balsfjord.

Stein Erik Nilsen

913 63 456
sn@perpetuum.no

LES MER

LEDIG STILLING

Perpetuum Mobile AS søker sjåfør

Vi søker en sjåfør for liftdumper, komprimatorbil og skapbil som alltid yter det lille ekstra med et smil om munnen. Vår kundemasse representerer alle grupper i samfunnet, og du vil møte på mange ulike mennesker i løpet av din arbeidsdag. Å kunne kommunisere både med kundene og dine kolleger er derfor en av de viktigste delene av jobben. Likevel er det vel så viktig at du trives med å arbeide selvstendig og legger din ære i at du utfører arbeid av god kvalitet. Du vil i all hovedsak arbeide alene, og ha ansvar for at de oppdragene du tildeles elektronisk blir utført til lovet tidspunkt, uten feil eller mangler. Dette krever struktur, men det krever også at du er villig til å snu deg raskt og finne en løsning når situasjonen krever det. For øvrig vil personlig egnethet bli vektlagt.

Rolf Arne Johansen

901 74 516
rj@perpetuum.no

LES MER

LEDIG STILLING

Perpetuum Mobile AS søker maskinfører

Vi søker en maskinfører/operatør som i samarbeid med de øvrige i teamet skal sørge for sortering, produksjon og opplasting av avfall på vårt anlegg. Hovedansvaret vil være maskinføring og vedlikehold, men like viktig vil det være at du bidrar med andre oppgaver i drift av produksjonsavdelingen. Du skal sørge for service og vedlikehold av maskiner som disponeres, og sikre at de fungerer optimalt til enhver tid.

Rolf Arne Johansen

901 74 516
rj@perpetuum.no

LES MER