Perpetuum Miljø AS søker operatør/sjåfør med plassansvar i Mo i Rana

04/05/2018

Til vår planlagte avdeling i Mo i Rana søker vi etter en pålitelig og ansvarsfull operatør/sjåfør med plassansvar.

Vår kundemasse representerer ulike deler av industri og næringsliv generelt, og du vil møte mange ulike mennesker i løpet av din arbeidsdag. Å kunne kommunisere både med kundene og kolleger er derfor en av de viktigste delene av jobben. Likevel er det vel så viktig at du trives med å arbeide selvstendig og legger din ære i at du utfører arbeid av god kvalitet. Du vil i all hovedsak arbeide selvstendig, men også i team. Dette krever både at du har struktur, men også at du er villig til å snu deg raskt og finne en løsning når situasjonen krever det. For øvrig vil personlig egnethet bli vektlagt.

Om Perpetuum

Perpetuum-konsernet leverer profesjonelle avfallstjenester til private og offentlige virksomheter i hele Nord-Norge. Kundefokus og høy servicegrad er viktige ledetråder for oss. Konsernet er delt inn i tre forretningsområder; farlig avfall og industritjenester, næringsavfall og containerutleie samt deponi- og saneringstjenester.

Datterselskapet Perpetuum Miljø AS har ansvar for håndtering av farlig avfall og industritjenester, herunder slamsugertjenester.  Vi har som mål at avfallshåndtering skal oppleves sikkert, trygt og enkelt for så vel kunder som ansatte.  Dette har vi lagt til rette for gjennom å være lokalisert med avdelinger i hele landsdelen, gjennom nytt og moderne utstyr og gjennom dyktige og serviceinnstilte medarbeidere.

Selskapet har i dag 30 ansatte fordelt på fire avdelinger, og en årlig omsetning på ca. 50 millioner. Mo i Rana vil bli selskapets femte avdeling og konsernets sørligste anlegg.

 

 Ansvarsområde:
 • Ansvar for drift av anlegg og vedlikehold av utstyr
 • Ivareta markedsmessige interesser i samarbeid med ordrekontor og driftsleder
 • Kontrollere etterlevelse av rutiner og instrukser

 

Arbeidsoppgaver:
 • Sjåfør på slamsuger og skapbil
 • Innsamling og håndtering av farlig avfall
 • Tankrensformann
 • Daglig vedlikehold av biler, utstyr og anlegg, samt annet forefallende arbeid

 

Vi søker deg som:
 • Er pålitelig, ansvarsfull og gjerne ønsker utfordringer
 • Har førerkort kl. C. Kl. CE vil være en fordel, men er ikke et krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk

 

 Vi kan tilby:
 • En trygg arbeidsplass i et solid og godt konsern med Nord Norsk eierskap
 • En hverdag hvor du bidrar innenfor svært samfunnsviktige områder
 • Utfordrende stilling med handlefrihet
 • Utviklingsmuligheter basert på personlige egenskaper og prestasjoner
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Kvinner oppfordres særskilt til å søke. Søknad med vedlagt CV sendes via Finn.no innen 31.05.2018. Stillingen har tiltredelse snarest.

 

Kontaktperson for stillingen:
Britt Mathisen Limo

414 28 355
bml@perpetuum.no