Perpetuum Miljø AS søker 3 sjåfører/operatører i Mo i Rana

04/07/2018

Til vår avdeling i Mo i Rana søker vi etter en pålitelig og ansvarsfull operatør/sjåfør med plassansvar, samt 2 fullverdige sjåfører/operatører som ønsker utfordringer i et kreativt og spennende yrkesområde. Operatør med plassansvar til være stedlig ansvarlig og driftsleders høyre hånd i det daglige. Samtlige stillinger rapporterer og er underlagt sentral driftsleder og arbeidsområde vil være innenfor slamsuginger-, farlig avfalls- og industritjenester.

Vår kundemasse representerer ulike deler av både det offentlige i tillegg til industri og næringsliv generelt. Du vil møte mange ulike mennesker i løpet av din arbeidsdag, å kunne kommunisere både med kundene og kolleger er derfor en viktig del av jobben. Likevel er det vel så viktig at du trives med å arbeide selvstendig og legger din ære i at du utfører arbeid av god kvalitet. Du vil i all hovedsak arbeide selvstendig, men også i team. Dette krever både at du har struktur, men også at du er villig til å snu deg raskt og finne en løsning når situasjonen krever det. For øvrig vil personlig egnethet bli vektlagt.

 

Om Perpetuum

Perpetuum-konsernet leverer profesjonelle avfallstjenester til private og offentlige virksomheter i hele Nord-Norge. Kundefokus og høy servicegrad er viktige ledetråder for oss. Konsernet er delt inn i tre forretningsområder; farlig avfall og industritjenester, næringsavfall og containerutleie samt deponi- og saneringstjenester.

Datterselskapet Perpetuum Miljø AS har ansvar for håndtering av farlig avfall og industritjenester, herunder slamsugertjenester.  Vi har som mål at avfallshåndtering skal oppleves sikkert, trygt og enkelt for så vel kunder som ansatte.  Dette har vi lagt til rette for gjennom å være lokalisert med avdelinger i hele landsdelen, gjennom nytt og moderne utstyr og gjennom dyktige og serviceinnstilte medarbeidere.

Selskapet har i dag 30 ansatte fordelt på fire avdelinger, og en årlig omsetning på ca. 50 millioner. Mo i Rana vil bli selskapets femte avdeling og konsernets sørligste anlegg.

 

 Ansvarsområde:
 • Sørge for at biler, utstyr og øvrige verdier til selskapet, samarbeidspartnere og kunder blir ivaretatt
 • Påse at oppdrag utføres i samsvar med prosedyrer, gjeldende lover og forskrifter

I tillegg ligger følgende ansvarsområde hos plassansvarlig:

 • Ansvar for drift av anlegg og vedlikehold av utstyr
 • Ivareta markedsmessige interesser i samarbeid med logistikkavdeling og driftsleder
 • Kontrollere etterlevelse av rutiner og instrukser
Arbeidsoppgaver:
 • Sjåfør på slamsuger, avvanningsbil og skapbil
 • Innsamling og håndtering av farlig avfall og septikslam på oppdrag fra kunde
 • Daglig vedlikehold av biler, utstyr og anlegg, samt annet forefallende arbeid

I tillegg ligger følgende oppgaver til plassansvarlig:

 • Tankrensformann
 • Operativ opplæring av lokalt personell
 • Sørge for effektiv og forskriftsmessig drift av avdelingen i samarbeid med logistikkavdeling og driftsleder, herunder vurdere ev. investeringsbehov
 • Jobbe målrettet med forebyggende HMSK-tiltak og beredskap, i samarbeid med driftsleder

 

Vi søker deg som:
 • Er pålitelig, ansvarsfull og gjerne ønsker utfordringer
 • Har førerkort kl. C. Kl. CE vil være en fordel, men er ikke et krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk

 

 Vi kan tilby:
 • En trygg arbeidsplass i et solid og godt konsern med Nord Norsk eierskap
 • En hverdag hvor du bidrar innenfor svært samfunnsviktige områder
 • Utviklingsmuligheter basert på personlige egenskaper og prestasjoner
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Stillingen som sjåfør/operatør med plassansvar har tiltredelse snarest, og stillingene som sjåfør/operatør har tiltredelse 01.09.2018. Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Søknad med vedlagt CV sendes til bml@perpetuum.no innen 05.08.2018.

 

Kontaktperson for stillingen:
Britt Mathisen Limo

414 28 355
bml@perpetuum.no