Perpetuum AS søker regnskapsmedarbeidere

Vi søker regnskapsmedarbeidere ved vårt hovedkontor på Kræmer Brygge i Tromsø. Både hel stilling og deltidsstilling kan være aktuelt. Er du en av dem vi søker etter?

Er du faglig sterk og har erfaring fra regnskapsarbeid?

Som regnskapsmedarbeider i Perpetuum vil du delta i et team der arbeidsoppgavene er varierte, og inkluderer blant annet:

  • Bilagsføring
  • Fakturering og fakturaoppfølging
  • Lønnskjøring for konsernet
  • Oppfølging av kunder og leverandører
  • Avstemming og månedsavslutning
  • Forberedelser til rapportering

Fullstendig utlysning

Les fullstendig utlysningstekst her.

Om Perpetuum

Perpetuum-konsernet er Nord-Norges største privateide avfallsaktør. Vi tilbyr tjenester innen ordinært og farlig avfall, slamsuging og industri, sanering og riving, samt kurs og rådgivning. Konsernet er organisert med morselskapet Perpetuum AS og datterselskapene Perpetuum Circuli AS, Perpetuum Miljø AS og Perpetuum Mobile AS. Hvert av datterselskapene har spisskompetanse på sine forretningsområder, men samarbeider aktivt for å tilby våre kunder komplette og gode løsninger. Konsernet har 72 ansatte og omsatte i 2018 for 180 mill. kroner.

Perpetuum har tilstedeværelse i hele Nord-Norge, men tilbyr tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet tar del i flere landsdekkende kontrakter, både som leverandør og underleverandør.

Kontaktperson for spørsmål om stillingen:

Berit Hansen

992 24 988
Send e-post