Arkiv

INFORMASJON
20.12.2018

Åpningstider julen 2018

I forbindelse med julen vil åpningstidene på enkelte av våre anlegg avvike fra ordinær tid.

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser for øvrig en gledelig jul og et godt nytt år!

LES MER

LEDIG STILLING
28.11.2018

Perpetuum Miljø AS søker operatører

Til våre avdelinger i Salangen og Tromsø søker vi etter pålitelige og ansvarsfulle medarbeidere:

  • Flere operatører innenfor septikrenovasjon (operatør på slamsuger), lokalisert i Salangen
  • 1 operatør innenfor innsamling av farlig avfall, lokalisert i Salangen
  • 1 operatør innenfor septikrenovasjon (operatør på slamsuger), lokalisert i Tromsø

LES MER

VISSTE DU?
06.07.2018

Rapporter til alle dine behov

Perpetuum Mobile AS har egen kundeportal, for at det skal være enkelt og tidsbesparende å lage rapporter for avfallet dere har i virksomheten!

 

LES MER

INFORMASJON
23.04.2018

Slamtømming i Salangen kommune

Perpetuum informerer om at vi nå har startet med slamtømming (tømming av septiktanker) i Salangen kommune. Dette vil pågå i omtrent en måneds tid, fra medio april til medio mai. Vi kontakter abonnentene når vi nærmer oss. Dersom du har spørsmål vedrørende dette er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter.

LES MER

INFORMASJON
19.03.2018

Åpningstider påsken 2018

Snart er det tid for påske, og våre avdelinger har derfor avvikende åpningstider disse dagene.

LES MER

SISTE NYTT
09.01.2018

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters farlige avfall i sitt navn

Vi viser til Miljødirektoratets tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter som kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering.

Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.

LES MER

SISTE NYTT
09.01.2018

Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Fra 15 til 0,88 % sykefravær!

Våren 2015 nådde sykefraværet i Perpetuum Miljø en topp på 15 %. Dette etter at fraværet hadde vært høyt over lengre tid. Daglig leder i Perpetuum Miljø AS sier at de i fellesskap evnet å ta grep, og har levert resultat med stil! Drøye to år senere er sykefraværet redusert til 0,88 %.

Når vikarene ikke finnes

– Når en operativ organisasjon som vår utfordres av høyt sykefravær er sårbarheten stor. I en bransje hvor vikarene ikke finnes betyr fravær at det er kunder, eller oftest medarbeiderne, som lider. Styret, daglig leder og administrasjonen initierte derfor i fellesskap en prosess med mål om å få mer kunnskap om årsakene til fraværet, slik at vi kunne jobbe målrettet med å redusere det, sier Limo.

LES MER