Arkiv

KAMPANJE
09.05.2019

Jubileumskampanje på containerleie

Trenger du å rydde på loft eller i kjeller?

Leie container til jubileumspris? Perpetuum fyller 20 år, og har derfor jubileumskampanje på leie av avfallscontainere til fast pris! Fastprisen inkluderer avfall, transport og leie i inntil en uke – enkelt, forutsigbart og greit! Du kan endelig få ryddet på loft og i kjeller, og kaste alt du måtte ønske av ordinært avfall, uten å være redd for en uhyggelig overraskelse på fakturaen. Kjekt, eller hva?

LES MER

INFORMASJON
16.04.2019

Åpningstider påsken 2019

I forbindelse med påsken vil åpningstidene på enkelte av våre anlegg avvike fra ordinær tid.

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser for øvrig en god påske!

LES MER

VISSTE DU?
15.04.2019

Har du farlig avfall på Mo?

Nå er vi på Mo i Rana

Som en av Nord-Norges største aktører innenfor avfallshåndtering og gjenvinning har vi nå utvidet vårt område, og etablert oss med en avdeling på Mo i Rana. Vår avdeling på Mo kan hjelpe deg med alle tjenester knyttet til innsamling og håndtering av farlig avfall, i tillegg til at vi leverer industri- og slamsugertjenester.

Med nytt og moderne utstyr, kompetente, og serviceinnstilte medarbeidere hjelper vi deg gjerne med rådgivning og løsninger. Vi tar oss av alt fra deklareringen av avfallet, til forskriftsmessig håndtering frem til det er trygt transportert til godkjent anlegg for gjenvinning eller destruksjon.

LES MER

INFORMASJON
20.12.2018

Åpningstider julen 2018

I forbindelse med julen vil åpningstidene på enkelte av våre anlegg avvike fra ordinær tid.

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser for øvrig en gledelig jul og et godt nytt år!

LES MER

VISSTE DU?
06.07.2018

Rapporter til alle dine behov

Perpetuum Mobile AS har egen kundeportal, for at det skal være enkelt og tidsbesparende å lage rapporter for avfallet dere har i virksomheten!

 

LES MER

INFORMASJON
23.04.2018

Slamtømming i Salangen kommune

Perpetuum informerer om at vi nå har startet med slamtømming (tømming av septiktanker) i Salangen kommune. Dette vil pågå i omtrent en måneds tid, fra medio april til medio mai. Vi kontakter abonnentene når vi nærmer oss. Dersom du har spørsmål vedrørende dette er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter.

LES MER

INFORMASJON
19.03.2018

Åpningstider påsken 2018

Snart er det tid for påske, og våre avdelinger har derfor avvikende åpningstider disse dagene.

LES MER

SISTE NYTT
09.01.2018

Mottak kan ikke lenger deklarere produsenters farlige avfall i sitt navn

Vi viser til Miljødirektoratets tidligere informasjon om mulig praksis hos avfallsmottak i tilfeller der avfallsprodusenter som kom til mottak, ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering.

Miljødirektoratet har tidligere åpnet for at mottaket i unntakssituasjoner kunne deklarere avfallet på seg selv, for å slippe å avvise avfallsprodusenten. Produsenten skulle informeres om Avfallsdeklarering.no, og hvordan komme i gang, slik at deklareringen kunne skje riktig neste gang.

LES MER

SISTE NYTT
09.01.2018

Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Fra 15 til 0,88 % sykefravær!

Våren 2015 nådde sykefraværet i Perpetuum Miljø en topp på 15 %. Dette etter at fraværet hadde vært høyt over lengre tid. Daglig leder i Perpetuum Miljø AS sier at de i fellesskap evnet å ta grep, og har levert resultat med stil! Drøye to år senere er sykefraværet redusert til 0,88 %.

Når vikarene ikke finnes

– Når en operativ organisasjon som vår utfordres av høyt sykefravær er sårbarheten stor. I en bransje hvor vikarene ikke finnes betyr fravær at det er kunder, eller oftest medarbeiderne, som lider. Styret, daglig leder og administrasjonen initierte derfor i fellesskap en prosess med mål om å få mer kunnskap om årsakene til fraværet, slik at vi kunne jobbe målrettet med å redusere det, sier Limo.

LES MER