Fakturamottak

Alle fakturaer til Perpetuum-konsernet må stiles til korrekt Perpetuum-selskap. Dersom du er usikker på hvilket selskap faktura skal stiles til, ber vi om at du tar kontakt med bestiller av tjenesten eller vårt kundesenter, som kan veilede deg videre. Vi ber i tillegg om at alle fakturaer merkes med avdelingsnummer, som du vil få oppgitt hos bestiller på forespørsel.

Faktura som EHF (elektronisk faktura)

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker. Elektronisk faktura importeres og behandles maskinelt i fakturamottakers økonomisystem. E-post-vedlegg kan ikke importeres maskinelt, og regnes derfor ikke som elektronisk faktura.

Perpetuum ønsker primært å motta alle fakturaer elektronisk. Vi er registrert i ELMA-registeret som mottaker av EHF med følgende organisasjonsnumre:

 

Faktura per e-post

Sekundært kan faktura sendes per e-post til faktura@perpetuum.no.

 

Faktura per post

Dersom leverandøren ikke har mulighet til å benytte en av de to ovenstående måtene å sende faktura til oss, kan følgende postadresse benyttes:

«Navn på Perpetuum-selskap» 
c/o Perpetuum AS
Stakkevollvegen 41
9010 TROMSØ