Håndtering av ordinært og farlig avfall

Vi har løsninger for håndtering av både ordinært og farlig avfall. Våre kunder er i hovedsak næringsvirksomhet, men det er også mulig for privatpersoner å benytte våre tjenester.

Innsamling av næringsavfall

Hver dag samler vi inn næringsavfall (ordinært avfall fra næringsvirksomhet) hos store og små kunder i Tromsø omegn, Midt-Troms og Indre Troms. Med moderne utstyr og høyt fokus på at du som kunde skal bli fornøyd, strekker vi oss langt for at du skal bli ivaretatt.

Ukentlig har vi hundrevis av tømminger hos små og store virksomheter på fast rutekjøring, i tillegg til transport av containere utenom de faste oppdragene.

Om du er en stor entreprenør som har behov for hyppige oppdrag, eller om du har en liten butikk som kun ønsker tømming ved behov har vi effektive, miljøriktige og økonomiske løsninger for deg.

Les mer

Johannes Matsson

485 00 001
Send e-post

Innsamling av farlig avfall

Håndtering av farlig avfall kan være en utfordring for vanlige folk som har mer enn nok å gjøre i arbeidsdagen. Vårt mål er at håndtering av farlig avfall skal oppleves som sikkert, trygt og enkelt for våre kunder.

Våre biler har ruter for innhenting av farlig avfall i alle varianter i hele Nord-Norge, og vi henter uansett mengde og behov. På enkelte av våre lokasjoner har vi også dypvannskai som gjør det mulig for større båter å direktelevere farlig avfall.

Med nytt og moderne utstyr, kompetente, og serviceinnstilte medarbeidere hjelper vi deg gjerne med rådgivning og løsninger. Vi tar oss av alt fra deklareringen av avfallet, til forskriftsmessig håndtering frem til det er trygt transportert til godkjent anlegg for gjenvinning eller destruksjon.

Les mer

Tom Rune Lian

906 07 604
Send e-post

Rune Pedersen

913 06 044
Send e-post

Utleie av avfallscontainere og oppsamlingsutstyr

Vi tilbyr utleie av avfallscontainere, godkjente beholdere, og oppsamlingsutstyr i alle varianter for at du skal lykkes med kildesortering i din bedrift. Utleie kan være over kortere eller lengre perioder. Dersom det er utstyr vi ikke har på lager, kan vi sammen finne løsninger slik at du kan få akkurat det utstyret du ønsker og har behov for.

Vi leier også ut containere til private husholdninger ved for eksempel oppussing, våropprydding eller flytting.

Les mer