Rådgivning og kurs

Kurs i håndtering av næringsavfall og farlig avfall

Ønsker du kurs i avfallshåndtering på byggeplass eller sorteringskurs for å lære mer om farlig avfall, vil vi gjerne høre fra deg!

Vi hjelper kundene våre til å bli bedre å sortere avfall, og har god erfaring med å holde kurs for alle typer virksomheter. Mange av våre kunder har krav om å kunne dokumentere kompetansegivende avfallskurs, og vi tilbyr både skreddersydde bedriftskurs, og mer generelle felleskurs.

Våre medarbeidere er engasjerte i sitt fagfelt, og dyktige til å finne løsninger som gjør at kildesorteringen går som en lek!

Les mer

Johannes Matsson

485 00 001
Send e-post

Odd-Egil Antonsen

979 86 335
Send e-post

Opplæring og sorteringsveiledning

Har du et ønske om at din virksomhet skal bli bedre på kildesortering? Vi ønsker å være mer enn bare en leverandør av avfallstjenester. Vi vil være en samarbeidspartner som jobber aktivt for at du skal lykkes med dine mål!

Det stilles stadig større krav til kildesorteringsgrad på bygge- og riveprosjekter, og for mange typer avfall er håndteringen lovregulert, fordi det kan være direkte farlig for miljøet, mennesker og dyr om avfallet ikke blir sortert og håndtert på riktig måte.

Hos oss får du hjelp med rådgivning, opplæring og veiledning, slik at du får en økonomisk, forskriftsmessig og forsvarlig kildesortering i din virksomhet.

Les mer

Befaring og tilpasning av avfallsløsning

La oss komme på befaring og hjelpe deg å få en best mulig avfallsløsning tilpasset behovene i din virksomhet. Om det er en forbedring eller endring av dagens løsning, eller hjelp til å utforme en ny løsning i nybygg eller ved flytting, er vi din samarbeidspartner.

Våre medarbeidere har kompetansen og øyet for å se løsninger der andre ser utfordringer.

Les mer

Sikkerhetsrådgivning

Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods er pålagt å utpeke en sikkerhetsrådgiver. Rådgiverens oppgave er primært å hjelpe virksomheten til å sikre at transporten utføres forsvarlig og i samsvar med myndighetskrav.

Perpetuums egen sikkerhetsrådgiver har svært lang erfaring fra bransjen, noe som også kommer våre kunder til gode. I tillegg til generell rådgivning kan vi også påta oss rollen som sikkerhetsrådgiver for våre kunder.

Les mer

Odd-Egil Antonsen

979 86 335
Send e-post