Slamsuger- og industritjenester

Innsamling av olje og sloppvann

Vi har godkjent utstyr og henter gjerne deres spillolje (kassert eller brukt olje) og sloppvann (forurenset vann). Dette må deklareres som farlig avfall, og våre medarbeidere hjelper deg gjerne med å komme i gang slik at du selv kan håndtere deklareringen, eller vi kan deklarere på vegne av deg mot fullmakt.

Les mer

Rune Pedersen

913 06 044
Send e-post

Tom Rune Lian

906 07 604
Send e-post

Tømming av sandfang

Våre sugebiler er alltid klare for nye oppdrag, og kan tømme sandfang hos virksomheter i alle størrelser. Med en avtale om tømming av sandfang hos oss, kan du være sikker på at vi kommer som lovet, og at du får hjelp når behovet melder seg.

Les mer

Rune Pedersen

913 06 044
Send e-post

Tom Rune Lian

906 07 604
Send e-post

Rengjøring, tetthetsprøving og tilstandskontroll av tanker

Å ha et tankanlegg, eller å ha en oljetank nedgravd i hagen medfører et stort ansvar. Som eier av en eiendom der det ligger en tank er du ansvarlig ved en eventuell lekkasje, og det er derfor svært viktig å jevnlig kontrollere, og sørge for at tanken er i tilfredsstillende stand.

Vi utfører både rengjøring, tetthetsprøving og tilstandskontroll av alle typer tanker. Vi utfører tankrens både med og uten entring, og med lang erfaring og verdifull kompetanse vurderer vi hvordan det står til med din tank.

Rune Pedersen

913 06 044
Send e-post

Tom Rune Lian

906 07 604
Send e-post

Tømming, rengjøring og kontroll av olje- og fettutskillere

Flere kommuner har lokale regler og forskrifter som omhandler utslipp av fettholdig avløpsvann. Disse kan for eksempel regulere hyppighet for tømming og kontroll samt informasjon om hvem som har lov til å utføre disse tjenestene.

Vårt mål er at tømming, rengjøring og kontroll av olje- og fettutskillere skal skje på en enkel og effektiv måte, slik at du kan drifte din virksomhet på vanlig måte, uten å oppleve for store forstyrrelser.

Rune Pedersen

913 06 044
Send e-post

Tom Rune Lian

906 07 604
Send e-post

Slamsuging og septiktømming

Flere kommuner har avtale med oss om septikrenovasjon, og vi har derfor faste rutekjøringer for tømming av slam- og septiktanker. Dersom du trenger tømming utenom din faste frekvens, er vi selvsagt behjelpelig med dette.

Undersøk hvilken løsning din kommune tilbyr ved å kontakte kommunen.

Odd-Egil Antonsen

979 86 335
Send e-post

Rensing av oljeforurenset vann

Ved tømming av oljeutskillere eller henting av olje, vil det alltid være en andel oljeholdig vann som kommer med oljen. Vi har godkjent renseanlegg for oljeforurenset vann, og kan derfor rense vannet selv, for så å slippe det ut via avløpsnettet når vannet er ferdig renset og ikke lengre er en fare for miljøet.

Helge Henriksen

918 52 301
Send e-post

Spyling av rør

Vi har utstyr for å spyle alle typer rør, og kan stille raskt med hjelp dersom du opplever tilbakeslag av kloakk eller oversvømmelse. Det beste er imidlertid om man spyler rørene jevnlig for å vedlikeholde, og unngå at rørene går tett.

Vi kan utføre både vedlikeholdsspyling eller utspyling av tette rør, og har 24-timers beredskapstelefon dersom uhellet er ute.

Rune Pedersen

913 06 044
Send e-post

Tom Rune Lian

906 07 604
Send e-post